סדרת "יהללוך יחוללוך"- נוצרה בישראל ובהודו על מעטפיות בולים מפרגמנט שקוף. המקוריות זעירות ולא למכירה 

 

קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז
קולאז
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז
קולאז
קולאז סמדר דהאן
קולאז
קולאז
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז
קולאז
קולאז
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
קולאז סמדר דהאן
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז
סמדר דהאן קולאז

סדרת "יהללוך יחוללוך"- נועדה לתפוצה רחבה.

ניתן לרכוש; ספר אמנית, הדפסים עד גודל A3, מגנטים, הדפסה על עץ כתחתית הגשה או כתמונה, פלייסמנטים, אגרות ברכה