שמחת אור מרפא

סמדר דהאן

ידע הוא שפע, הוא אור, שמש המודעות מאפשרת לבחור

​©created by MF ~ SmadarArt 2018