top of page

   
יצירת קולאז' וריקוד עבורי, מהווים טרנספורמציה של פיסות החיים לכדי פיסות נייר
;תנועות וצלילים,
מתוך הגות, התבוננות והתמסרות אינטואיטיבית בחופש נטול הסברים
נפקחות נקודות מבט~ נפרשת מניפת רגשות ~מחוזות מופלאים
מאירות בידע את מפת העולם הפנימית. פיסות הנייר נפרמות באצבעות הידיים
דרכן סודות ומראות מתגלים ומשתקפים; מתחברים בריקוד הנע
בין ריכוז להרפיה, בין היזכרות לידיעה, מתרחבת תודעה בשפת הרגש והיצירה
"ריקוד החיים כקולאז'-"נתבונן, נעשה ונשמע
האפקט התלת ממדי מהפנט והנפש מתרחבת בגוף מתפשטת תחושה נעימה
מרחב תרפויטי~טיול פנימי
 

 לראות~לגעת~להתאהב
'עבודות קולאז
הסדרה החגיגית
הסדרה הזעירה ; יהללוך-יחוללוך

רפרודוקציות במהדורות מוגבלות

תהליכי ריפוי וסדנאות
 
תודה שהגעתם לעולמי
מוזמנים לתקשר איתי

בשמחה, סמדר
 

 

bottom of page