Search
  • Smadar Dahan

Close your eyes. Fall in love. stay there. Rumi

מרחבי ליבי כמהים לשמיים הכחולים, לים הפתוח ללטיפות קרני השמש והרוח

שיחבקו אותי אל קרבי בשביל המוביל אל תוך תוכי אני הולכת בדרכי

עמקי נשמתי קוראים לשמחת החיים התמימה לפשטות הרכה, לצלילות הדעת לטלטול עוברי, לחום הרחמי לרגע קסום ונדיר בעריסת חלומי במו ידיי בוראת את עולמי

מחוזות נפשי משתוקקים לשקט מהותי אינסופי למשב מעיף וחף מגעגוע לפרפורי הרגש השופע לאי הוודאות שיודעת אל החופש אני פוסעת בתוך המרחב הפנימי שלי

* כתיבה וצילום: סמדר דהאן
2 views

​©created by SD~ SmadarArt 2018